Ceník služeb

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 15% / 21%

Služby

Zabouchnuté dveře obyčejné 350 Kč
Zabouchnuté dveře s bezpečnostním kováním 500 Kč
Zabouchnuté dveře bezpečnostní, plastové 600 Kč
Zamčené dveře obyčejné 800 Kč
Zamčené dveře bezpečnostní, vložka proti odvrtání 1 200 Kč
Zamčené dveře bezpečnostní 1 400 Kč
Zamčený přídavný zámek 800 Kč
Zamčený přídavný zámek bezpečnostní 1 200 Kč
Zamčený dozický a tvarovaný zámek 600 Kč
Zamčený poštovní, kancelářský, visací zámek 400 Kč
Zamčený trezorový zámek 3 500 Kč
Zabouchnuté dveře, 3x střelka 1 000 Kč
Instalace bezpečnostního kování R1, R3 800 Kč
Instalace přídavného zámku 1572, OS2 800 Kč
Ostatní zámečnické služby dle dohody
Odstranění vložky, rozlomení 500 Kč
Vyjmutí zalomeného klíče 500 Kč
Montáž, demontáž kování, vložky, zámku 300 Kč
Zablokovaná střelka, zámek, rozvory 1 500 Kč

Režie

Výjezd technika 650 Kč
Zpětný výjezd a druhá cesta technika 200 Kč
Marný výjezd (bez zásahu) 600 Kč
Cestovné mimo Prahu do 10 km + 200 Kč
Cestovné mimo Prahu nad 10 km dle dohody
Hodinová práce 600 Kč
Spotřební materiál dle spotřeby
Doba čekání nad 15 min + 200 Kč

Příplatky

Výjezd od 20:00 - 24:00 + 50% ceny
Výjezd od 24:00 - 07:00 + 100% z ceny
Výjezd v sobotu a neděli + 50% z ceny
Práce ve svátek + 100% z ceny
Práce při ztížených podmínkách a práce do kovu + 50% z ceny
Oprava po vloupání dle dohody